Tchnienie Bookstore

To idealne miejsce do samorozwoju!
Tu zaopatrzysz się nie tylko w świetne książki o zróżnicowanej i barwnej tematyce i gatunku, ale również w Twoje własne Pismo Święte – Biblię.
Możesz również zakupić nagranie kazania.

Wierzymy, że nasz Bóg jest doskonały i zachęca nas do samodoskonalenia się, poszerzania naszych horyzontów, oraz poznawania Go coraz lepiej poprzez jego Słowo.